Energy Guard

...moderní webová aplikace, která umožňuje sběr dat z měřičů odběrů médií, jejich prezentaci, zpracování až po fakturaci.

eg

Klíčové vlastnosti

  • Komunikace s měřidly různých médií (elektroměry, vodoměry, přepočítavače tepla, plynoměry, ...)
  • On-line přehled o probíhající komunikaci (stavy měřidel, diagnostické údajé, stav komunikace)
  • Historické přehledy naměřených dat
  • Zpracování fakturačních údajů
  • Uživatelské konfigurace odběrných a měřicích míst, ceníků, měřidel, ...

Pro koho je určen

Energy Guard je systémem pro Vás, pokud potřebujete

  • monitorovat odběr/dodávku médií
  • mít přístup k historickým datům o měřených veličinách
  • analyzovat a vyhodnocovat technické parametry měření
  • vytvářet podklady pro fakturaci